Odma opłucnowa i odma śródpiersiowa – możliwe powikłania długo utrzymującego się kaszlu

Nieleczona lub niewłaściwie leczona choroba płuc może być przyczyną odmy śródpiersiowej, opłucnowej lub obu jednocześnie. Czym jest odma i jak się ją leczy? Czy odma może zagrażać życiu? Odma śródpiersia – co to jest? O odmie śródpiersiowej mówimy, kiedy w przestrzeni pomiędzy żebrami a powłoką płuc pojawia się powietrze. Dzieje się tak, kiedy wspomniane powietrze